top of page
POZADI_ZAMESTNANEC.jpg

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním veškerých mnou předaných osobních údajů, které jsou obsaženy v kontaktním formuláři a jeho přílohách. Beru na vědomí, že předání osobních údajů níže uvedenému správci je dobrovolné.

Veškeré mé osobní údaje dále jen „osobní údaje“ bude zpracovávat správce: LEGAL recruiters, s.r.o., IČ: 06303731, se sídlem Klicperova 1266/1, 500 03 Hradec Králové, www.legalrecruiters.cz za účelem zprostředkování práce, vlastní administrativní potřeby a pro plnění právním předpisem stanovených povinností a to vše po dobu do odvolání souhlasu.

Zpracování osobních údajů bude probíhat v listinné a elektronické podobě pro vlastní potřeby správce a plnění jeho smluvních povinností. Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou předávány potencionálním zaměstnavatelům nebo jiným zájemcům o mé pracovní výkony. Osobní údaje mohou být dále předávány v případě potřeby veřejnoprávním organům.

Souhlasím se zasíláním novinek, newsletterů, průzkumů a důležitých informací z emailových schránek správce s tím, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Po odvolání souhlasu již toto zasíláno nebude. Souhlas mohu odvolat emailovou zprávou na marek@legalrecruiters.cz nebo telefonicky na +420 732 145 460.

Souhlas se zpracováním ostatních osobních údajů mohu odvolat kdykoliv s tím, že odvoláním souhlasu nezaniká předchozí zákonný důvod pro zpracování osobních údajů. Odvoláním souhlasu podle tohoto odstavce však zaniká možnost řádného plnění smluvních povinností správce vůči mé osobě ve vztahu ke zprostředkování práce.

V případě změny mých osobních údajů beru na vědomí nutnost o změně bezodkladně vyrozumět správce.

Klient má právo zejména na přístup k jeho osobním údajům, na jejich opravu, změnu a doplnění. Dále má právo na sdělení účelu zpracování, kategorií osobních údajů a každého příjemce. Tato práva vykonává v sídle správce. Za sdělení může správce požadovat přiměřenou úhradu na administrativní náklady s tím spojené.

Klient má právo žádat po správci vysvětlení ohledně zpracování jeho osobních údajů, právo požadovat odstranění protiprávního stavu, právo na náhradu škody vůči správci za nesprávné zpracování osobních údajů. Klient se rovněž může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se svou stížností.

bottom of page