top of page

Jak na právní CV: Průvodce krok za krokem pro advokáty, koncipienty a právníky


Úvod

V dnešním konkurenčním prostředí je kvalitní právní životopis klíčem k získání vysněné pozice. V Legal Recruiters se specializujeme výhradně na oblast práva, a právních životopisů jsme viděli už nespočet. Tento průvodce vám ukáže krok za krokem, jak vytvořit profesionální CV, které zaujme.


Formát a struktura životopisu

Vaše CV by mělo být přehledné, strukturované a snadno čitelné. Používejte jasné nadpisy a oddělte jednotlivé sekce. Dbejte na jednotnost fontů a stylů. Délka by měla být ideálně jedna až dvě stránky (seniorní advokát bude mít CV pravděpodobně delší, než čerstvý absolvent nebo začínající advokátní koncipient).


Kvalitní právní CV by mělo zahrnovat následující sekce:

 1. Osobní údaje a kontakt

 2. O mně

 3. Vzdělání a kvalifikace

 4. Pracovní zkušenosti

 5. Jazyky

 6. Profesní certifikace

 7. Reference a doporučení


Osobní údaje a kontakt

Na začátek uveďte své jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a lokalitu (celou adresu uvádět nemusíte). Vyhněte se zbytečným detailům, jako je datum narození či rodinný stav. Kontaktní informace by měly být aktuální a snadno viditelné hned na začátku.


O mně

Tato část, která patří na první stranu, by měla být krátká a výstižná. Představte se, uveďte svou specializaci a klíčové schopnosti. Tuto sekci také přizpůsobte konkrétní roli, na kterou se hlásíte.


 • "Jsem zkušený advokát s desetiletou praxí v oblasti obchodního práva. Specializuji se na korporátní právo a smluvní agendu. Mým cílem je přispět k růstu a úspěchu vaší firmy prostřednictvím efektivního zapojení se do vašeho právního týmu."


V této části také uveďte své kariérní cíle a čeho chcete dosáhnout. To může zahrnovat například ambici specializovat se na určitý právní obor.


 • "Mým cílem je stát se odborníkem na mezinárodní obchodní právo, a poskytnout klientům komplexní právní služby, které podpoří jejich globální expanzi."


Vzdělání a kvalifikace

V této sekci uveďte své nejvyšší dosažené vzdělání, počínaje nejnovějším. Vynechejte základní školu, někdy není potřeba uvádět ani školu střední. Soustřeďte se na vaše vysokoškolské vzdělání, u kterého uveďte roky studia a studijní obor. Můžete přidat také klíčové předměty a dosažené hodnocení. Uveďte také relevantní kurzy a školení, které jste absolvovali.


 • Mgr.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Právo a právní věda, 2015–2020

Czech Moot Court Competition, 2022, 2. místo


Nezapomeňte uvést také zahraniční zkušenosti se studiem, pokud je máte. To napomůže s ověřením vašich jazykových dovedností.


Pracovní zkušenosti

Při výpisu pracovních pozic uveďte náplň práce, získané kompetence a klíčové dovednosti. Zaměřte se na konkrétní výsledky a úspěchy.


 • Advokátní kancelář XY, advokátní koncipient, 2020–2023

Náplň práce: Příprava smluv, zastupování klientů u soudu, právní poradenství.

Kompetence: Schopnost analyzovat a vykládat právní předpisy.

Klíčové dovednosti: Zkušenosti s vedením soudních sporů, vyjednávací schopnosti, schopnost pracovat pod tlakem.


 • Advokátní kancelář ABC, paralegal, 2018–2020

Náplň práce: Příprava právních dokumentů, výzkum právních otázek, administrativní podpora advokátů.

Kompetence: Schopnost pracovat s právními databázemi, analýza právních textů.

Klíčové dovednosti: Výborné organizační schopnosti, schopnost řešit problémy, týmová spolupráce.


Uveďte své odborné dovednosti, jako je práce s právními systémy, psaní právních dokumentů nebo zkušenosti s účastí na soudních jednáních. Můžete také zahrnout měkké dovednosti, které jsou pro právní praxi důležité, jako jsou komunikační schopnosti, kritické myšlení a schopnost řešit konflikty.


 • Právní systémy: Znalost českého a evropského právního řádu, práce s právními databázemi.

 • Psaní právních dokumentů: Schopnost formulovat jasné a přesné právní dokumenty, příprava smluv a žalob.

 • Soudní jednání: Zkušenosti s účastí na soudních jednáních, schopnost prezentovat a obhajovat klientovy zájmy.

 • Komunikační schopnosti: Efektivní komunikace s klienty, kolegy a soudci.

 • Kritické myšlení: Analýza právních problémů a hledání efektivních řešení.

 • Řešení konfliktů: Schopnost mediace a vyjednávání.


Dále nezapomeňte uvést své počítačové dovednosti (např. znalost MS Office, právních databází apod.). Myslete na to, že je dobré propojit vaše nabyté dovednosti s uvedenými pracovními zkušenostmi. Firma si tak lépe představí, jak umíte tyto dovednosti prakticky využít.


Jazyky

Uveďte své jazykové dovednosti. Skvělé je rozepsat jednotlivé sekce u jazyka, jako to bývá například u EUROPASS CV (poslech, mluvený projev, psaný projev).


 • Angličtina: C1 (poslech C1, mluvený projev C1, psaný projev C2)

 • Němčina: B2 (poslech C1, mluvený projev B1, psaný projev B2)

Vyhněte se různým předpřipraveným škálám. Často se jedná o hvězdičky, lišty, tečky apod. Ty firmě neposkytnou žádnou konkrétní informaci o vaší jazykové úrovni.


Profesní certifikace

Uveďte všechny relevantní certifikace a absolvované zkoušky, například advokátní zkoušky nebo certifikáty z odborných kurzů.


 • Advokátní zkouška, Česká advokátní komora, 2023 (evidenční číslo ČAK)

 • Certifikát z mediace, Asociace mediátorů ČR, 2022


Reference a doporučení

Reference by měly shrnovat vaše významné pracovní úspěchy. Doporučení by měla být od lidí, s nimiž jste předem domluveni, že vám dají pozitivní zpětnou vazbu. Po jejich souhlasu uveďte jejich celé jméno, pozici a kontaktní informace.


 • Mgr. Jan Novák, Partner v advokátní kanceláři XY, +420 123 456 789

 • JUDr. Petra Malá, Vedoucí právního oddělení, Firma ABC, +420 987 654 321


Tipy na závěr

Vytvoření kvalitního právního životopisu může být klíčem k úspěchu ve vaší kariéře. V dnešní době již CV neslouží jen jako informativní výčet zkušeností, ale především jako první kontakt a sebeprezentace vás, jakožto zájemce o pracovní příležitost.


 • Přizpůsobte své CV pozici, o kterou se ucházíte: Upravte svůj životopis tak, aby odrážel požadavky dané pozice a odpovídal klíčovým slovům, které najdete v inzerátu. Zaměřte se na klíčové dovednosti a zkušenosti, které zaměstnavatel hledá.

 • Používejte akční slovesa a konkrétní příklady: Místo obecných frází použijte konkrétní příklady úspěchů, kterých jste dosáhli. Například místo "pracoval jsem na právních dokumentech" napište "vypracoval jsem smlouvu pro unikátní právní situaci, díky které došlo k celkovému zlepšení pozice našeho klienta."

 • Aktualizujte své CV pravidelně: Pravidelná aktualizace životopisu zajistí, že vaše CV vždy odráží vaše aktuální schopnosti a zkušenosti, a máte ho vždy po ruce.

 • Používejte jednoduchý a profesionální design: Vyhněte se příliš složitým designům a grafikám. Důležité je, aby bylo CV snadno čitelné a přehledné.

 • Vyhněte se lhaní nebo přikrášlování skutečností: Pravda vždy vyjde najevo, a pokud budete přistiženi při lži, může to mít vážné následky pro celou vaši kariéru.


Následujte výše popsané kroky, a budete mít silný a profesionální dokument, který zaujme potenciální zaměstnavatele.


Často kladené otázky (FAQs)

Jaké dovednosti by mělo právní CV obsahovat?

Zahrňte všechny relevantní právní dovednosti, jako je psaní právních dokumentů, účast na soudních jednáních, a znalost právních systémů.

Jaké jsou časté chyby v právních CV?
Jak dlouhé by mělo být právní CV?
Je nutné přikládat fotografii?
Co v CV určitě vynechat?

Dodržením těchto rad a postupů si můžete vytvořit kvalitní právní CV, které vám pomůže dosáhnout vašich kariérních cílů. Hodně štěstí!

11 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page